شماره تماس

035-32372700-9

آدرس

یزد – کیلومتر 20 جاده یزد میبد– جاده حاجی آباد